Pwy sy’n rhedeg Creu Cymunedau Cynaliadwy? Down to Earth 
Ble mae e? Abertawe
Beth yw e? Rhaglen hyfforddi entrepreneuriaid gwyrdd ac adeiladu cynaliadwy wedi’i hachredu. Mae’n ymarferol iawn a byddwch yn helpu i adeiladu adeiladau amrywiol, fel ysgubor ffrâm pren, canolfan hyfforddi a chanolfan breswyl.
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect? 17-24 oed
Pa mor aml ydw i’n cael mynd? Un diwrnod yr wythnos am wyth wythnos
Faint mae’n gostio? Mae am ddim ond bydd rhaid i chi ddod â phecyn bwyd i ginio
Oes posib i mi ymuno? Oes, mae’r prosiect yn derbyn unigolion dair gwaith y flwyddyn
Gyda phwy mae cysylltu? seb@downtoearthproject.org.uk
 Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am brosiect Creu Cymunedau Cynaliadwy? Ydych, edrychwch ar stori Marc a stori Adnan
Down To Earth Project Page
Down To Earth Project Page