Pwy sy’n rhedeg the Green Academies Project? Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Ble mae’r prosiect? Birmingham, Llundain, Manceinion Fwyaf, y Gogledd Ddwyrain a Wrecsam
Ar gyfer pa oedran mae’r prosiect?  11-24 oed
Beth yw e? Grwpiau lleol sy’n rhoi cyfle i chi edrych ar ôl y gofod gwyrdd yn eich ardal chi 
Pa mor aml ydw i’n gallu dod? Sesiynau wythnosol neu bob pythefnos fel rheol ond mae’n amrywio o leoliad i leoliad, felly cysylltwch â’r timau lleol i gael gwybod mwy (dolenni isod)
Faint mae’n gostio? Mae am ddim!
Oes posib i mi ymuno? Oes, defnyddiwch y dolenni isod
Gyda phwy mae cysylltu? Dilynwch y dolenni hyn am fanylion cyswllt pob prosiect:
Birmingham, Llundain, Manceinion Fwyaf, y Gogledd Ddwyrain a Wrecsam
Pwy arall sy’n helpu gyda’r prosiect? Clwb Pêl Droed Tooting a Mitcham, Partneriaeth Parc Caia, Prosiect Partneriaeth Inspired Choices, Your Housing Group, Leadgate Task Force a Woodhouse Park Lifestyle
Oes posib dilyn y prosiect Green Academies ar gyfryngau cymdeithasol? Oes, Mae GAP ar Facebook a Twitter
Ydw i’n gallu darllen am beth mae rhywun arall yn ei feddwl am y prosiect Green Academies? Ydych, edrychwch ar stori Daniel, stori Aiden a stori Sian