Mynd â’r frwydr yn erbyn gwastraff bwyd allan i’r caeau

Dyma Phil Holtam, cydlynydd lloffa yn Feedback, Sussex, i ddweud wrthyn ni beth yn union mae ‘lloffa’ yn ei olygu. Nid aberth bach ydi rhoi’ch bore Sadwrn dros yr haf i roi sylw i wastraff bwyd ar ffermydd, yn enwedig pan mae’n cynnwys gwaith caled yn yr haul. Ond dyna’n union wnaeth 45 o wirfoddolwyr [...]