Milly Spencer: Our Bright Future Intern

Ym mis Awst daeth Milly Spencer yn Intern Our Bright Future yn Ymddiriedolaeth Natur Sir Gaerloyw.  Cyn i ni ddechrau, beth am gyflynwo dy hun! Sut ddaeth Our Bright Future yn rhan o dy fywyd di? Fy enw i ydi Milly ac rydw i’n dod o Fanceinion. Fe wnes i symud yma (i Sir Gaerloyw) i astudio. [...]