Home/Tag:Yorkshire Dales Millennium Trust

Yorkshire Dales Millennium Trust


Y Nadolig: does dim rhaid iddo gostio’r ddaear

Peidiwch â gor-wneud pethau gyda’r tinsel! Mae Melanie, 24 oed, yn Brentis gydag Ymddiriedolaeth Natur Cumbria drwy gyfrwng prosiect Green Futures Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog (YDMT). Mae hi’n gwneud Nadolig eco-gyfeillgar yn haws nag ydych chi’n ei feddwl.  Fy nghyngor doeth i ar gyfer anrhegion Nadolig moesegol: Prynu yn lleol: mae hyn yn golygu [...]

By |2019-12-06T11:09:00+00:00Rhagfyr 6th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

O Fife i Sir Efrog: Millie a Lucia’n mynd tua’r de

Mae Millie Duke a Lucia Hackl yn brentisiaid gyda phrosiect Our Bright Future Fife. Aethant ar drip i Sir Efrog i ymweld â phrosiectau eraill Our Bright Future; Green Futures a Tomorrow’s Natural Leaders. Fel prentisiaid gydag Our Bright Future yn Fife, yr Alban, fe gawson ni gyfle i deithio i Gymoedd Sir Efrog er [...]

By |2019-07-05T11:02:23+01:00Gorffennaf 5th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

O wirfoddolwr i Ymddiriedolwr: sut gall pobl ifanc ddylanwadu ar newid

Ellie Brown yw Ymddiriedolwr ifanc cyntaf Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Swydd Efrog. Dyma sut mae hi wedi cael y rôl honno.    Bywyd gwyllt a’r amgylchedd – dau beth pwysig iawn i mi ac roeddwn i eisiau cael effaith bositif ar iechyd y blaned yma. Fe arweiniodd hynny at ymwneud â Green Futures, un o [...]

By |2019-01-07T14:22:12+00:00Ionawr 11th, 2018|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top