Home/Cymraeg blog

Cymraeg blog


Cynllun Hyfforddi Ein Glannau Gwyllt

Helo! Fy enw i yw Patrycja Bialecka ac fe wnes i gymryd rhan yng Nghynllun Hyfforddi Ein Glannau Gwyllt yn 2020. Rydw i'n fyfyrwraig yn fy nhrydedd flwyddyn, yn astudio Swoleg gydag Ymddygiad Anifeiliaid ym Mhrifysgol Bangor, acrydw i'n caru popeth am fyd natur. Mynd i gerdded neu nofio, gwaith cadwraeth neu drin anifeiliaid – [...]

By |2020-11-11T11:04:59+00:00Tachwedd 11th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Mae’n ymddangos bod datgysylltiad oddi wrth fyd natur a rhaid i ni ddysgu sut i ailgysylltu

Gan Michelle Payne Fy enw i yw Michelle ac rydw i’n fyfyrwraig MscRes ym Mhrifysgol Bangor yn astudio primatiaid, a fy hoff brimat yw lemwr! Rydw i hefyd yn mwynhau ysgrifennu straeon. Mae Astudio Swoleg ac MscRes yn y brifysgol wedi rhoi digon o wybodaeth i mi am gadwraeth, ond doeddwn i ddim yn hyderus [...]

By |2020-09-17T11:32:58+01:00Medi 17th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Ton o Newid: Fy Mlwyddyn i ar y Glannau

Gan Jodie Holyoake Nid gormodiaith yw dweud ei bod wedi bod yn gorwynt o flwyddyn i mi! Ar ôl graddio gyda gradd mewn Ffotograffiaeth Forol a Byd Natur a gwneud ceisiadau di-ri am swyddi yn y sector cadwraeth am sbel dda, roeddwn i ar ben fy nigon yn derbyn *yr* alwad ffôn yna’n dweud fy [...]

By |2020-06-17T15:53:01+01:00Mehefin 17th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Rhannu Dysgu Gwella – beth yw hyn a beth rydyn ni wedi’i ddysgu hyd yma

  Lansiwyd Our Bright Future bedair blynedd yn ôl – rhaglen genedlaethol gwerth £33 miliwn yn buddsoddi mewn 31 o brosiectau amrywiol, gyda’r nod o ddod â’r sectorau ieuenctid ac amgylcheddol at ei gilydd. Mae’r rhaglen yn cyllido prosiectau i wneud y canlynol: grymuso pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion medrus a chyfranogol, boed drwy [...]

By |2020-04-20T09:13:39+01:00Ebrill 15th, 2020|Cymraeg blog, Uncategorised|0 Comments

Ymateb Our Bright Future i’r Coronafeirws

Mae argyfwng digynsail y Coronafeirws yn argyfwng iechyd cyhoeddus sy’n peri pryder rhyngwladol. Mewn ychydig ddyddiau, mae ein bywydau a’n gwaith ni wedi newid yn llwyr. Rydyn ni’n croesawu mesurau Llywodraeth y DU i atal lledaeniad y feirws. Mae eu gwir angen i’n gwarchod ni i gyd, yn enwedig yr henoed a phobl fregus sydd [...]

By |2020-04-16T11:28:25+01:00Ebrill 15th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Tyfu mewn hyder: cael effaith bositif ar bobl ifanc a’r amgylchedd

Helo, Dan ydw i ac rydw i wedi bod yn gwirfoddoli fel rhan o Brosiect Growing Confidence gydag Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig ers mis Chwefror 2017. Mae Growing Confidence yn un o’r 31 o brosiectau sy’n rhan o raglen Our Bright Future sy’n cael ei chyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Fel rhan o’r [...]

By |2020-03-13T11:28:22+00:00Mawrth 13th, 2020|Cymraeg blog, Uncategorised|0 Comments

Byddwch y newid rydych chi eisiau ei weld

Helo, Finn Jones ydw i. Rydw i’n bedair ar ddeg oed, yn dod o Ogledd Cymru ac yn rhan o brosiect Ein Glannau Gwyllt. Fe gefais i gais i ysgrifennu am fy mhrofiadau gydag Our Bright Future, er mwyn helpu pobl ifanc eraill efallai i allu cymryd rhan yn ein hymgyrch ni. Sut i gysylltu [...]

By |2020-01-03T14:21:23+00:00Ionawr 3rd, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Y Nadolig: does dim rhaid iddo gostio’r ddaear

Peidiwch â gor-wneud pethau gyda’r tinsel! Mae Melanie, 24 oed, yn Brentis gydag Ymddiriedolaeth Natur Cumbria drwy gyfrwng prosiect Green Futures Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog (YDMT). Mae hi’n gwneud Nadolig eco-gyfeillgar yn haws nag ydych chi’n ei feddwl.  Fy nghyngor doeth i ar gyfer anrhegion Nadolig moesegol: Prynu yn lleol: mae hyn yn golygu [...]

By |2019-12-06T11:09:00+00:00Rhagfyr 6th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top