Home/Cymraeg blog

Cymraeg blog


Beth yw dysgu yn yr awyr agored?

Mae'r blog yma wedi cael ei ysgrifennu gan Nadiyah, sy'n 22 oed, ac wedi graddio mewn Gwyddoniaeth Amgylcheddol. Mae hi’n aelod newydd o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future. Mae gan Nadiyah ddiddordeb mewn materion amgylcheddol ac mae'n awyddus i siarad amdanyn nhw i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yma, mae'n [...]

By |2022-01-17T19:45:16+00:00Ionawr 17th, 2022|Cymraeg blog|0 Comments

Pam fod y COP 26 mor bwysig?

Gan Rory Francis, Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru   Mae yna gymaint o newyddion drwg am yr amgylchedd, mae’n anodd bob yn optimistaidd weithiau. Ond yma yna obaith o hyd. Roedd neges adroddiad diweddar y Panel Rhyngwladol ar Newid Hinsawdd (IPCC) yn glir. Os bydd llywodraethau’n gweithio ar y cyd, mae modd iddyn [...]

By |2021-10-21T19:32:35+01:00Hydref 21st, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Adlewyrchu ar eco bryder ar ôl Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Cynhaliwyd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn gynharach y mis yma, gan roi cyfle i bobl a sefydliadau ledled y byd, ac o bob cefndir, siarad am bwnc pwysig iechyd meddwl. Er bod stigma yn aml yn gysylltiedig â salwch meddwl, mae wedi bod yn galonogol gweld cymaint o sgyrsiau agored a negeseuon cefnogol yn [...]

By |2021-10-15T15:47:30+01:00Hydref 15th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Fy Mhrofiad i gydag Ein Glannau Gwyllt

Llun: E Lowe- Emma ger y Fenai. Ysgrifennwyd y blog hwn gan Emma, Intern Cadwraeth Forol. Pan orffennais fy ngradd meistr fis Medi diwethaf, nid oedd gennyf unrhyw syniad beth oedd yn fy wynebu yn y dyfodol. Mae'r cyfleoedd ar gyfer biolegwyr morol lefel mynediad yn gystadleuol fel mae hi, ond wrth ddod allan o [...]

By |2021-09-13T16:48:37+01:00Medi 13th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Siwrnai Andres

Ysgrifennwyd y blog yma gan Andres, 22 oed, Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol / Gweinyddol gyda Groundwork London, a oedd yn rhan o'r prosiect Welcome to the Green Economy. Cyn ymuno â phrosiect Our Bright Future, roeddwn i’n ddi-waith gan fy mod i’n ceisio newid gyrfa wrth gymryd blwyddyn i ffwrdd o'r brifysgol. Roeddwn i'n arfer gweithio [...]

By |2021-08-06T13:27:50+01:00Awst 6th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Byddwch yn wyneb Our Bright Future!

  Mae’r blog yma wedi cael ei ysgrifennu gan Ashleigh, 22 oed, prentis Our Bright Future sy'n gyffrous am ddod ag arweinwyr amgylcheddol yfory at ei gilydd.   Rydyn ni’n sefydliad sy’n cael ei arwain gan ieuenctid ac mae arnom ni angen arweinwyr ieuenctid. Rydyn ni’n lansio cyfle anhygoel i lysgenhadon brand ifanc gynrychioli Our [...]

By |2021-06-18T16:17:16+01:00Mehefin 18th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Sedd Losg yr Hinsawdd – Rhoi gwres eu traed i arweinwyr

Ysgrifennwyd y blog yma gan Emily Beever. Yn y gorffennol, mae pobl ifanc wedi cael eu portreadu’n aml fel carfan o bobl heb ddiddordeb mewn etholiadau neu’n anwleidyddol. Ni allai hyn fod yn bellach o’r gwir o’m profiad i o gefnogi grŵp o 15 o bobl ifanc i drefnu hystings amgylcheddol cenedlaethol i ieuenctid cyn [...]

By |2021-05-27T16:00:52+01:00Mai 27th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Diwrnod ym Mywyd Gwenynwr yn ystod y Cyfnod Clo

Mae bod yn wenynwr "Bee You" yn ystod y cyfnod clo wedi creu heriau ond addasodd y tîm a chroesawodd y cyfleoedd a ddaeth i’n rhan ni.   Fe wnaeth addysgu am gadw gwenyn newid yn llwyr, yn syml am ei fod yn bwnc ymarferol a gweledol iawn. Roedd agweddau a gymerwyd yn ganiataol yn [...]

By |2021-05-18T15:58:58+01:00Mai 18th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Fedr Natur Helpu Gyda’n Hiechyd Meddwl?

Fedr natur helpu ein hiechyd meddwl mewn gwirionedd? Rydw i’n berson ifanc ac wedi cael trafferth gyda fy iechyd meddwl ers bod yn blentyn – rydw i'n cael anhawster gydag iselder a gorbryder yn bennaf. Rydw i wedi byw mewn tref glan môr, dinas wledig, ac un o ddinasoedd mwyaf y DU. Ers byw mewn [...]

By |2021-05-12T12:16:48+01:00Mai 12th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Natur yw ein dihangfa ni!

Mae’r blog yma wedi cael ei ysgrifennu gan Ashleigh Carter, 21 oed, prentis gydag Our Bright Future sy’n teimlo’n angerddol am yr amgylchedd a chreu newid positif er lles y byd. Efallai bod iechyd meddwl yn eiriau brawychus i rai eu clywed ond ni ddylent fod! Fe hoffwn i fyw mewn byd lle mae posib [...]

By |2021-05-12T11:20:07+01:00Mai 12th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top