Dathlu llwyddiant gwirfoddolwyr Eco-Talent vInspired

Mae Eco Talent gan vInspired yn rhaglen wirfoddoli am chwe mis ar gyfer ieuenctid 16 i 24 oed ac mae’n gyfle iddyn nhw ddatblygu sgiliau a phrofiadau o fyd go iawn er mwyn llwyddo yn y sector amgylcheddol. Dyma Jenna Hannon, Cydlynydd Prosiect, yn rhannu stori graddiad grŵp tri. Mae’r prosiect yn cael ei gyflwyno [...]