Fforwm Ieuenctid Our Bright Future yn cyfarfod yn 2018

Ddydd Sadwrn 3 Chwefror 2018 cyfarfu aelodau Fforwm Ieuenctid holl brosiectau Our Bright Future ledled y wlad yng Nghaerefrog. Roedd Aaron Wheeler yn un ohonyn nhw. Dyma’i stori ... Helo bois, fy enw i ydi Aaron Wheeler. Nid Alan, Darren na hyd yn oed Karen… fel rydw i wedi cael fy ngalw ar y ffôn [...]