‘Blaen troed yn y dŵr’: dechrau ar yrfa mewn cadwraeth forol

Ar ôl astudio Swoleg Forol, ymunodd Adele Morgan â Your Shore Beach Rangers fel prentis y prosiect. Mae wedi gweithio gyda’i gyfryngau cymdeithasol ac mae’n cyflwyno ei sesiynau ieuenctid ers blwyddyn bron. Dydw i ddim yn cofio amser pan nad oeddwn i’n hoffi byd natur. Wrth dyfu i fyny, roedd bywyd gwyllt trefol o ’nghwmpas [...]