Posibiliadau dirifedi technoleg ffasiwn

Chidubem Nwabufo, sylfaenydd Impact Fashion, sy’n trafod sut mae technoleg wedi siapio effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol negyddol y diwydiant ffasiwn a sut gallai arloesi o’r newydd mewn technoleg fynd i’r afael â’r problemau yma. Cafodd Impact Fashion £10,000 o gyllid gan brosiect Our Bright Future, The Environment Now. Mae technoleg wedi dod yn rhan greiddiol o [...]