Cefnogi a Grymuso ‘Tomorrow’s Natural Leaders’

Mae Georgina Umney yn cymryd rhan yn rhaglen Tomorrow’s Natural Leaders 2017-18 Ymddiriedolaeth Natur Sir Efrog  ‘One person can make a difference to the world and everyone should try’. Mae’r dyfyniad didwyll yma gan J.F. Kennedy yn ffynhonnell o ysbrydoliaeth a rhwystredigaeth i lawer o bobl ifanc sydd ag ymwybyddiaeth amgylcheddol ledled Prydain. Mewn byd [...]