Chwilio am dail bele’r coed yn Sir Amwythig

Mae Hannah Farley, Swyddog Prosiect gyda Growing Confidence yn Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig, wedi bod yn gweithio gyda grwpiau amrywiol o bobl ifanc er mwyn cynnig cyfle iddyn nhw ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o fyd natur a’r sector amgylcheddol. Rydw i wedi bod yn gweithio’n agos gydag un ysgol uwchradd er mwyn darparu cwricwlwm amgen i wyth o [...]