Yr Amgylchedd Nawr: pobl ifanc yn defnyddio technoleg i achub ein planed

Lily Freeston sy’n rhannu cynnydd Yr Amgylchedd Nawr wrth i Heather Wildsmith a Lydia Allen gyflwyno digwyddiadau Thinkspiration ledled y wlad yr wythnos hon. Mae Yr Amgylchedd Nawr yn rhaglen gyffrous sy’n cyllido ieuenctid 17 i 24 oed i ddod â’u syniadau am effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff ac ailgylchu yn fyw. Mae wedi’i chyllido gan [...]