Dod o hyd i gyfeiriad newydd gyda Tomorrow’s Natural Leaders

Mae Megan Humphreys (chwith) wedi cwblhau 12 mis yn ddiweddar gyda phrosiect Tomorrow’s Natural Leaders, sy’n cael ei gyflwyno gan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog. Mae’n dweud wrthym ni sut aeth hi ati i newid byd, o fod yn gweithio ym maes adwerthu i ddechrau baeddu ei dwylo. Fe ddois i i wybod am brosiect Tomorrow’s [...]