Lansio Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol UpRising 2018-19

Lansiwyd Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol UpRising 2018-19 fis Tachwedd eleni yn Llundain, Caerdydd, Manceinion a Birmingham. Rhoddwyd cychwyn i’r rhaglen gyda Phenwythnos Lansio Arweinyddiaeth a gynhaliwyd ar yr un pryd yn y pedair dinas. Yn ystod y penwythnos, rhannodd yr UpRisers wybodaeth am yr heriau amgylcheddol allweddol sy’n wynebu eu cymunedau lleol, yn ogystal â deall [...]