Natur Drefol: ymweld â Pharc Ecoleg Penrhyn Greenwich

Yn gynharach eleni, aeth grŵp o UpRisers ar Raglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol Llundain ar drip i lawr i Barc Ecoleg Penrhyn Greenwich. Fe gawson nhw fynd o amgylch y safle yng nghwmni un o wardeiniaid y parc a chael clywed am yr holl waith rhagorol sy’n digwydd yno. Mae’r parc yn cael ei gynnal a’i gadw [...]