Home/Newyddion

Newyddion


Diolch i chi am ysgrifennu i’ch ysgol

Diolch i chi am ysgrifennu i'ch ysgol! Gallwch ddefnyddio'r geiriau isod i greu eich llythyr neu eich e-bost unigryw eich hun, gyda'r opsiwn i ychwanegu eich geiriau eich hun os ydych yn dymuno. Os ydych chi'n fyfyriwr, mae'r fersiwn hwn o'r llythyr wedi'i gynllunio ar eich cyfer chi. Os nad ydych yn yr ysgol mwyach, [...]

By |2021-05-19T12:32:07+01:00Mai 19th, 2021|Newyddion|0 Comments

Cyfle i gyfarfod ein Swyddog Ymgyrchoedd newydd

Gan Isla King Fe wnes i ymuno â thîm Our Bright Future yr Ymddiriedolaethau Natur fis diwethaf, ac mae’r ychydig wythnosau cyntaf wedi hedfan heibio eisoes. Mae wedi bod yn brofiad rhyfedd dechrau mewn swydd newydd ond yn gweithio o gartref o hyd, ond dydi hynny heb amharu dim ar fy nghyffro i am fod [...]

By |2020-09-15T14:56:17+01:00Medi 15th, 2020|Cymraeg blog, Newyddion|0 Comments

Y mudiad ieuenctid amgylcheddol gorau i chi glywed amdano erioed

Tu ôl i ymgyrch enfawr Greta Thunberg sydd wedi hawlio’r penawdau - #YouthStrike4Climate – a’r protestiadau Gwrthryfel Difodiant, mae mudiad ieuenctid amgylcheddol ar lawr gwlad yn mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac yn rhoi hwb i botensial pobl ifanc. Mae bron i 100,000 o bobl ifanc angerddol, medrus ac ymwybodol yn amgylcheddol [...]

By |2019-10-02T15:40:19+01:00Hydref 2nd, 2019|Newyddion|0 Comments

‘Un o brofiadau balchaf fy mywyd’

Sion ydw i ac ar hyn o bryd rydw i'n cymryd rhan yn Rhaglen Arweinyddiaeth Amgylcheddol UpRising, sef un o brosiectau Our Bright Future. Dechreuodd y cyfan gyda galwad na lwyddais i’w hateb a neges destun gan Libbi, Cydlynydd Rhaglen UpRising ar gyfer Caerdydd. Yn ei neges, dywedodd Libbi “Ffonia fi pan gei di funud, [...]

By |2019-06-04T10:44:08+01:00Mehefin 4th, 2019|Newyddion|0 Comments
Go to Top