Home/Tag: Youth Forum

Youth Forum


Fforwm Ieuenctid Our Bright Future yn cyfarfod yn 2018

Ddydd Sadwrn 3 Chwefror 2018 cyfarfu aelodau Fforwm Ieuenctid holl brosiectau Our Bright Future ledled y wlad yng Nghaerefrog. Roedd Aaron Wheeler yn un ohonyn nhw. Dyma’i stori ... Helo bois, fy enw i ydi Aaron Wheeler. Nid Alan, Darren na hyd yn oed Karen… fel rydw i wedi cael fy ngalw ar y ffôn [...]

By |2019-01-23T16:21:49+00:00Mawrth 5th, 2018|Cymraeg blog|0 Comments

Coctels ffug, boda’r wern a gwneud cynlluniau

Dyma John Cave o brosiect Arweinwyr Natur Yfory - Tomorrow’s Natural Leaders (TNL) gan Ymddiriedolaeth Natur Swydd Efrog i ddweud wrthym ni am Uwch Gynhadledd Ieuenctid yr haf yma a gynhaliwyd ganddynt yng Ngwarchodfa Natur Potteric Carr yn Doncaster, De Swyddog Efrog.      Roedd awyrgylch hamddenol braf i’r diwrnod ac amrywiaeth wych o sefydliadau amgylcheddol i [...]

By |2019-01-23T16:27:04+00:00Awst 15th, 2017|Cymraeg blog|0 Comments

Pobl ifanc yn wynebu heriau nodau datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Grainne Martin-wells yw’r cynrychiolydd ieuenctid ar grŵp llywio Our Bright Future. Hefyd mae wedi cael cyfle i ymwneud â Merit360, lle mae pobl ifanc yn gweithredu i gefnogi Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.        Eleni, cefais i, ochr yn ochr â 359 o bobl eraill (18 i 35 oed) o bob cwr o’r byd, fy [...]

By |2019-01-23T16:27:36+00:00Mehefin 15th, 2017|Cymraeg blog|0 Comments

We came together…

Share, Learn Improve Coordinator, Nikki Robinson shares her thoughts on the Our Bright Future all project seminar.  As the sun peeked over the horizon one Tuesday morning in April, all around the UK people were on the move… from Northern Ireland, Wales, Scotland and England they came. From remote rural communities and inner cities almost [...]

By |2019-11-29T15:34:19+00:00Mai 12th, 2017|Cymraeg blog|0 Comments

How nature helped my Asperger’s

Wildlife Watch is the junior branch of The Wildlife Trusts. Dara McAnulty, a 12 year old member, shares his story of the impact nature has on his life. There is something we can all learn regarding the impact nature can have on our mental health and wellbeing.  As soon as I was a toddler, my [...]

By |2019-11-29T15:23:20+00:00Chwefror 16th, 2017|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top