Home/Cymraeg blog

Cymraeg blog


Rhannu Dysgu Gwella – beth yw hyn a beth rydyn ni wedi’i ddysgu hyd yma

  Lansiwyd Our Bright Future bedair blynedd yn ôl – rhaglen genedlaethol gwerth £33 miliwn yn buddsoddi mewn 31 o brosiectau amrywiol, gyda’r nod o ddod â’r sectorau ieuenctid ac amgylcheddol at ei gilydd. Mae’r rhaglen yn cyllido prosiectau i wneud y canlynol: grymuso pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion medrus a chyfranogol, boed drwy [...]

By |2020-04-20T09:13:39+01:00Ebrill 15th, 2020|Cymraeg blog, Uncategorised|0 Comments

Ymateb Our Bright Future i’r Coronafeirws

Mae argyfwng digynsail y Coronafeirws yn argyfwng iechyd cyhoeddus sy’n peri pryder rhyngwladol. Mewn ychydig ddyddiau, mae ein bywydau a’n gwaith ni wedi newid yn llwyr. Rydyn ni’n croesawu mesurau Llywodraeth y DU i atal lledaeniad y feirws. Mae eu gwir angen i’n gwarchod ni i gyd, yn enwedig yr henoed a phobl fregus sydd [...]

By |2020-04-16T11:28:25+01:00Ebrill 15th, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Tyfu mewn hyder: cael effaith bositif ar bobl ifanc a’r amgylchedd

Helo, Dan ydw i ac rydw i wedi bod yn gwirfoddoli fel rhan o Brosiect Growing Confidence gydag Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig ers mis Chwefror 2017. Mae Growing Confidence yn un o’r 31 o brosiectau sy’n rhan o raglen Our Bright Future sy’n cael ei chyllido gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Fel rhan o’r [...]

By |2020-03-13T11:28:22+00:00Mawrth 13th, 2020|Cymraeg blog, Uncategorised|0 Comments

Byddwch y newid rydych chi eisiau ei weld

Helo, Finn Jones ydw i. Rydw i’n bedair ar ddeg oed, yn dod o Ogledd Cymru ac yn rhan o brosiect Ein Glannau Gwyllt. Fe gefais i gais i ysgrifennu am fy mhrofiadau gydag Our Bright Future, er mwyn helpu pobl ifanc eraill efallai i allu cymryd rhan yn ein hymgyrch ni. Sut i gysylltu [...]

By |2020-01-03T14:21:23+00:00Ionawr 3rd, 2020|Cymraeg blog|0 Comments

Y Nadolig: does dim rhaid iddo gostio’r ddaear

Peidiwch â gor-wneud pethau gyda’r tinsel! Mae Melanie, 24 oed, yn Brentis gydag Ymddiriedolaeth Natur Cumbria drwy gyfrwng prosiect Green Futures Ymddiriedolaeth y Mileniwm Cymoedd Sir Efrog (YDMT). Mae hi’n gwneud Nadolig eco-gyfeillgar yn haws nag ydych chi’n ei feddwl.  Fy nghyngor doeth i ar gyfer anrhegion Nadolig moesegol: Prynu yn lleol: mae hyn yn golygu [...]

By |2019-12-06T11:09:00+00:00Rhagfyr 6th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

‘John Muir ydi fy ffrind gorau i’

Dyma Bryony Carter, Rheolwr Plentyndod Naturiol gydag Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig, i esbonio sut maen nhw’n defnyddio Dyfarniad John Muir i ysbrydoli pobl ifanc i archwilio, darganfod, gwarchod a rhannu eu gofod gwyllt lleol, a chael dyfarniad sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ar yr un pryd!            “In every walk with nature one [...]

By |2019-11-26T15:42:25+00:00Tachwedd 26th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

Mynd ag ymgyrch Our Bright Future i Countryfile Live!

Aeth Cydlynydd Share Learn Improve, Abi Paine, i BBC Countryfile Live yn Blenheim Palace gyda chriw o bobl ifanc yn barod i herio’r byd!                 Roedd pobl ifanc wrth galon y gweithredu yn ystod diwrnod cyntaf BBC Countryfile Live yr wythnos ddiwethaf, wrth i bobl deithio o bob rhan o’r wlad i fynychu’r digwyddiad. Hefyd defnyddiodd [...]

By |2019-08-13T14:54:44+01:00Awst 13th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

Pe bai eich tŷ chi ar dân ’fyddech chi ddim yn gofyn i’r frigâd dân ddod mewn 30 mlynedd

Ddydd Mercher, 17 Gorffennaf, bu Ummi Hoque o brosiect My World My Home yn annerch arweinwyr o bob rhan o’r sector amgylcheddol yn lansiad Cronfa Gweithredu Hinsawdd y Loteri Genedlaethol yn Llundain. Dyma beth ddywedodd: Fy enw i ydi Ummi Hoque ac rydw i’n aelod o Fforwm Ieuenctid Our Bright Future ac yn gyn-aelod o [...]

By |2019-07-24T11:41:10+01:00Gorffennaf 24th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

‘Mae egni ar y cyd nad ydw i erioed wedi’i brofi gydag unrhyw raglen arall sy’n cael ei chyllido’

Jo Boylan yw’r Swyddog Allgymorth Ieuenctid gyda’r Belfast Hills Partnership. Mae hi a’r tîm yn cyflwyno prosiect Belfast Hills Bright Future. Maen nhw wedi bod yn y seminar ar gyfer yr holl brosiectau ar 19-20 Mehefin 2019 ac eisiau rhannu ychydig o feddyliau am y digwyddiad. Roedd Neuadd Riddel Prifysgol Queen yn lleoliad hardd iawn [...]

By |2019-07-17T10:40:52+01:00Gorffennaf 17th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments

O Fife i Sir Efrog: Millie a Lucia’n mynd tua’r de

Mae Millie Duke a Lucia Hackl yn brentisiaid gyda phrosiect Our Bright Future Fife. Aethant ar drip i Sir Efrog i ymweld â phrosiectau eraill Our Bright Future; Green Futures a Tomorrow’s Natural Leaders. Fel prentisiaid gydag Our Bright Future yn Fife, yr Alban, fe gawson ni gyfle i deithio i Gymoedd Sir Efrog er [...]

By |2019-07-05T11:02:23+01:00Gorffennaf 5th, 2019|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top