Home/Ashleigh Carter

ACarter


About Ashleigh Carter

This author has not yet filled in any details.
So far Ashleigh Carter has created 36 blog entries.

Byddwch yn wyneb Our Bright Future!

  Mae’r blog yma wedi cael ei ysgrifennu gan Ashleigh, 22 oed, prentis Our Bright Future sy'n gyffrous am ddod ag arweinwyr amgylcheddol yfory at ei gilydd.   Rydyn ni’n sefydliad sy’n cael ei arwain gan ieuenctid ac mae arnom ni angen arweinwyr ieuenctid. Rydyn ni’n lansio cyfle anhygoel i lysgenhadon brand ifanc gynrychioli Our [...]

By |2021-06-18T16:17:16+01:00Mehefin 18th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Sedd Losg yr Hinsawdd – Rhoi gwres eu traed i arweinwyr

Ysgrifennwyd y blog yma gan Emily Beever. Yn y gorffennol, mae pobl ifanc wedi cael eu portreadu’n aml fel carfan o bobl heb ddiddordeb mewn etholiadau neu’n anwleidyddol. Ni allai hyn fod yn bellach o’r gwir o’m profiad i o gefnogi grŵp o 15 o bobl ifanc i drefnu hystings amgylcheddol cenedlaethol i ieuenctid cyn [...]

By |2021-05-27T16:00:52+01:00Mai 27th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Diwrnod ym Mywyd Gwenynwr yn ystod y Cyfnod Clo

Mae bod yn wenynwr "Bee You" yn ystod y cyfnod clo wedi creu heriau ond addasodd y tîm a chroesawodd y cyfleoedd a ddaeth i’n rhan ni.   Fe wnaeth addysgu am gadw gwenyn newid yn llwyr, yn syml am ei fod yn bwnc ymarferol a gweledol iawn. Roedd agweddau a gymerwyd yn ganiataol yn [...]

By |2021-05-18T15:58:58+01:00Mai 18th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Fedr Natur Helpu Gyda’n Hiechyd Meddwl?

Fedr natur helpu ein hiechyd meddwl mewn gwirionedd? Rydw i’n berson ifanc ac wedi cael trafferth gyda fy iechyd meddwl ers bod yn blentyn – rydw i'n cael anhawster gydag iselder a gorbryder yn bennaf. Rydw i wedi byw mewn tref glan môr, dinas wledig, ac un o ddinasoedd mwyaf y DU. Ers byw mewn [...]

By |2021-05-12T12:16:48+01:00Mai 12th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Natur yw ein dihangfa ni!

Mae’r blog yma wedi cael ei ysgrifennu gan Ashleigh Carter, 21 oed, prentis gydag Our Bright Future sy’n teimlo’n angerddol am yr amgylchedd a chreu newid positif er lles y byd. Efallai bod iechyd meddwl yn eiriau brawychus i rai eu clywed ond ni ddylent fod! Fe hoffwn i fyw mewn byd lle mae posib [...]

By |2021-05-12T11:20:07+01:00Mai 12th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Rhannu Dysgu Gwella – beth, pam a sut

Dylai unrhyw raglen bartneriaeth gryfhau ac ychwanegu at bob elfen sy’n rhan ohoni ac mae'n ffaith adnabyddus bod cydweithio mewn partneriaeth fel arfer yn cyflawni mwy na sefydliadau neu brosiectau sy'n gweithio ar wahân. Felly, pan oedd Our Bright Future - un o'r partneriaethau cydweithredol mwyaf i gael ei chyllido drwy Gronfa Gymunedau'r Loteri Genedlaethol [...]

By |2021-05-05T10:14:28+01:00Mai 5th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments

Fy amser i gyda’r Cyngor Ieuenctid

Mae Caitlin yn 21 oed ac yn dod o Warrington ac mae’n rhannu ei phrofiad o fod yn rhan o Gyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Natur Sir Caerhirfryn. Mae pandemig COVID-19 wedi bod yn gyfnod hynod o anodd i lawer o bobl, gan effeithio’n arbennig ar iechyd meddwl pobl ifanc. Fel myfyrwraig wedi cymryd blwyddyn fwlch o'r [...]

By |2021-04-12T16:15:35+01:00Ebrill 12th, 2021|Cymraeg blog|0 Comments
Go to Top